ROBOTYKA

Głównym zadaniem robotyzacji jest usprawnienie, optymalizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych oraz finalne zmniejszenie kosztów produkcji.

Jednym z wyzwań współczesnego przemysłu jest minimalizacja czasu wprowadzania nowego produktu na rynek. "Time to market" stał się kluczowym kryterium decydującym o powodzeniu lub porażce. Jednym z rozwiązań takiego problemu są systemy zrobotyzowane, które cechują się precyzją, powtarzalnością oraz praktycznie nieograniczonymi możliwościami programistycznymi. Obsługa wielu referencji, czy dodawanie nowych nie stwarza większych problemów. Wraz z rozwojem technologii roboty są już coraz częściej wykorzystywane zarówno w pracy monotonnej, ciężkiej, uciążliwej, a najczęściej niebezpiecznej dla człowieka. Najbardziej sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wyjątkowa precyzja, niezawodność i prędkość lub powtarzalność oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, higieny i restrykcyjnych norm środowiskowych. Dodatkowe elementy wyposażenia tj: czujniki, lasery skanujące czy systemy wizyjne pozwalają na wykonywanie dynamicznych oraz coraz bardziej skomplikowanych czynności czy też reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia.

Głównym zadaniem robotyzacji jest usprawnienie, optymalizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych oraz finalne zmniejszenie kosztów produkcji. Zaawansowane systemy zrobotyzowane umożliwiają również integrację z systemami wizyjnymi, co umożliwia danie robotowi "zmysłu wzroku", umożliwiając pobieranie komponentów z dowolnej pozycji, a w przypadku zaawansowanych systemów wizyjnych 3D pobieranie komponentów bezpośrednio z kontenerów. Wyposażenie stacji zrobotyzowanej w dodatkowe oprzyrządowanie umożliwia śledzenie komponentów na przenośnikach i pobieranie ich "w locie" umożliwiając zwiększenie wydajności procesu.

Do największych zalet możemy zaliczyć:

 • Wysoka niezawodność

  Prawidłowo zaprojektowany system zrobotyzowany, który jest regularnie serwisowany i w którym zgodnie z zaleceniami wymieniane są materiały eksploatacyjne, jest niezawodny
  i wymaga jedynie systematycznych przeglądów serwisowych w okresach przewidzianych przez producenta robota.

 • Wydajność

  Systemy konstruowane są tak, aby pracować jak najdłużej, minimalizując przerwy,
  a w optymalnych warunkach nie wymagają nadzoru.

 • Powtarzalność

  Właściwie zaprojektowany system jest w stanie wykonywać każdy detal tak samo precyzyjnie.

 • Praca bez ograniczeń

  Niezależnie od warunków pracy systemy zrobotyzowane są do niech przystosowane. Bez względu czy są one ciężkie, niebezpieczne czy uciążliwe, pod każdym względem – nawet przy obciążeniach rzędu 1200 kg robot jest w stanie wykonywać swoje zadanie.

 • Uniwersalność

  Roboty są doskonałym narzędziem w rękach człowieka, który wie, jak je wykorzystać, by dostarczać klientom produkt, jakiego oczekuje. Niezależnie od tego kim jest klient, do jakiej branży należy i jaki jest finalny produkt, robotyzacja pojawia się wszędzie i może na dowolnym etapie usprawnić proces. Nie od dziś wiadomo, że wyobraźnia ludzka nie zna granic, ale to właśnie robotyzacja pozwala realizować najbardziej śmiałe wizje oraz pomysły.

 • Szybkość

 • Elastyczność

 • Precyzja

 • Niezawodność

SYSTEMY WIZYJNE

Systemy wizyjne stosuje się do kontroli jakości produkcji na liniach automatycznych, gdzie wymagana jest duża powtarzalność komponentów. Polecane są tam, gdzie wydajność linii oraz skomplikowanie detali jest na tyle duże, iż operator nie jest w stanie wykryć wszystkich błędów.

Główne zastosowanie systemów wizyjnych:

Kontrola jakości / obecności:

 • ścieżki po aplikacji automatycznej np. klejów,
 • obecność elementów,
 • poprawności i kompletności montażu komponentów,
 • pozycji komponentów.

Zastąpienie wielu czujników w celu weryfikacji konfiguracji palety transportowej przezbrajanej w zależności od referencji – systemy automatycznego montażu w branży Automotive.

Automatyczna identyfikacja:

 • odczyt kodów 1D i 2D,
 • odczyt oznaczeń alfanumerycznych,
 • odczyt kodowania elementów.

Pozycjonowanie:

 • pozycjonowanie systemów zrobotyzowanych,
 • korekta ścieżki,
 • orientacja elementów przed pobraniem.

Główne zastosowanie systemów wizyjnych:

Czujniki wizyjne – proste zadania, komponenty powtarzalne, duża różnica pomiędzy komponentem OK, a NOK:

 • kontrola obecności komponentów (jest / brak),
 • kontrola typu komponentu (kształt / kolor / powierzchnia),
 • kontrola konfiguracji (odpowiednie markery w zadanych obszarach).

Systemy wizyjne – smart camera (zaawansowane zadania):

 • pozycjonowanie, w układzie skalibrowanym do jednostek rzeczywistych,
 • odczyt OCR/OCV i identyfikacja typu komponentów, śledzenie produkcji, sortowanie produktów,
 • kontrola ścieżek (ciągłych, otwartych, skomplikowane kształty),
 • minimalizacja wpływu warunków zewnętrznych poprzez zastosowanie filtrów obrazu oraz zaawansowanych możliwości dynamicznej korekty parametrów dla zadanych obszarów obrazu.

Systemy wizyjne oparte o PC – skomplikowane zadania:

 • zaawansowane pomiary wielokamerowe,
 • bardzo duże wydajności linii,
 • złożone algorytmy kontroli,
 • kontrola 3D.

Systemy oparte o sieci neuronowe – najtrudniejsze zadania, ekstremalnie szybkie procesy.

Zalety stosowanie systemów wizyjnych:

 • automatyzacja kontroli jakości komponentów,
 • możliwość automatycznej korekty pozycji manipulatorów i robotów,
 • automatyczny odczyt oznaczeń produktu (data ważności, numer serii) – eliminacja wadliwych produktów
 • łatwa integracja z układami sterowania (cyfrowe I/O, RS-232, Ethernet RT),
 • wysoka stabilność pracy – możliwość filtracji obrazu oraz dynamicznego doboru parametrów nawet przy zmiennych parametrach kontrolowanego produktu,
 • wbudowany tryb automatycznych testów programu kontrolnych,
 • możliwość rejestracji zdjęć kontrolnych w czasie pracy systemu, rejestracja pomiarów NOK w celu późniejszych analiz i korekt parametrów,
 • kontrola wielu parametrów z wydajnościami nawet do 750 pomiarów/min.,
 • programowalny interfejs użytkownika - możliwość definiowania poziomów dostępu na podstawie parametrów identyfikacji użytkownika z poziomu systemu wizyjnego lub identyfikatora z układu sterowania.