ROBOTICS

The main task of robotization is to streamline, optimize and automate production processes, and ultimately reduce production costs.

With the development of technology, robots are increasingly used in both monotonous, hard, arduous and most often dangerous work for humans. They work best wherever exceptional precision, reliability and speed or repeatability are required, as well as maintaining the highest standards of safety, hygiene and restrictive environmental standards. Additional elements of equipment, such as sensors, scanning lasers or vision systems allow you to perform dynamic and increasingly complex operations or respond to changing environmental conditions.

The main task of robotization is to streamline, optimize and automate production processes, and ultimately reduce production costs.

The biggest advantages include:

 • High reliability

  A properly designed robotic system, which is regularly serviced and in which consumables are replaced as recommended, is reliable and only requires systematic service inspections during the periods provided by the robot manufacturer.

 • Performance

  The systems are constructed to work as long as possible, minimizing breaks, and in optimal conditions do not require supervision.

 • Recurrence

  A properly designed system is able to make every detail just as precisely.

 • Work without restrictions

  Regardless of working conditions, robotic systems are adapted to them. Regardless of whether they are heavy, dangerous or arduous, in every respect – even with loads of 1200 kg, the robot is able to do its job.

 • Versatility

  Robots are a great tool in the hands of a man who knows how to use them to provide customers with the product they expect. Regardless of who the client is, what industry he belongs to and what the final product is, robotics appears everywhere and can improve the process at any stage. It is known for a long time that human imagination knows no boundaries, but it is robotization that allows you to implement the most daring visions and ideas.

 • Speed

 • Flexibility

 • Precision

 • Reliability

SYSTEMY WIZYJNE

Systemy wizyjne stosuje się do kontroli jakości produkcji na liniach automatycznych, gdzie wymagana jest duża powtarzalność komponentów. Polecane są tam, gdzie wydajność linii oraz skomplikowanie detali jest na tyle duże, iż operator nie jest w stanie wykryć wszystkich błędów.

Główne zastosowanie systemów wizyjnych:

Kontrola jakości / obecności:

 • ścieżki po aplikacji automatycznej np. klejów,
 • obecność elementów,
 • poprawności i kompletności montażu komponentów,
 • pozycji komponentów.

Zastąpienie wielu czujników w celu weryfikacji konfiguracji palety transportowej przezbrajanej w zależności od referencji – systemy automatycznego montażu w branży Automotive.

Automatyczna identyfikacja:

 • odczyt kodów 1D i 2D,
 • odczyt oznaczeń alfanumerycznych,
 • odczyt kodowania elementów.

Pozycjonowanie:

 • pozycjonowanie systemów zrobotyzowanych,
 • korekta ścieżki,
 • orientacja elementów przed pobraniem.

Główne zastosowanie systemów wizyjnych:

Czujniki wizyjne – proste zadania, komponenty powtarzalne, duża różnica pomiędzy komponentem OK, a NOK:

 • kontrola obecności komponentów (jest / brak),
 • kontrola typu komponentu (kształt / kolor / powierzchnia),
 • kontrola konfiguracji (odpowiednie markery w zadanych obszarach).

Systemy wizyjne – smart camera (zaawansowane zadania):

 • pozycjonowanie, w układzie skalibrowanym do jednostek rzeczywistych,
 • odczyt OCR/OCV i identyfikacja typu komponentów, śledzenie produkcji, sortowanie produktów,
 • kontrola ścieżek (ciągłych, otwartych, skomplikowane kształty),
 • minimalizacja wpływu warunków zewnętrznych poprzez zastosowanie filtrów obrazu oraz zaawansowanych możliwości dynamicznej korekty parametrów dla zadanych obszarów obrazu.

Systemy wizyjne oparte o PC – skomplikowane zadania:

 • zaawansowane pomiary wielokamerowe,
 • bardzo duże wydajności linii,
 • złożone algorytmy kontroli,
 • kontrola 3D.

Systemy oparte o sieci neuronowe – najtrudniejsze zadania, ekstremalnie szybkie procesy.

Zalety stosowanie systemów wizyjnych:

 • automatyzacja kontroli jakości komponentów,
 • możliwość automatycznej korekty pozycji manipulatorów i robotów,
 • automatyczny odczyt oznaczeń produktu (data ważności, numer serii) – eliminacja wadliwych produktów
 • łatwa integracja z układami sterowania (cyfrowe I/O, RS-232, Ethernet RT),
 • wysoka stabilność pracy – możliwość filtracji obrazu oraz dynamicznego doboru parametrów nawet przy zmiennych parametrach kontrolowanego produktu,
 • wbudowany tryb automatycznych testów programu kontrolnych,
 • możliwość rejestracji zdjęć kontrolnych w czasie pracy systemu, rejestracja pomiarów NOK w celu późniejszych analiz i korekt parametrów,
 • kontrola wielu parametrów z wydajnościami nawet do 750 pomiarów/min.,
 • programowalny interfejs użytkownika - możliwość definiowania poziomów dostępu na podstawie parametrów identyfikacji użytkownika z poziomu systemu wizyjnego lub identyfikatora z układu sterowania.