Kariera


Aktualnie brak ofert pracy

W celu aplikacji na dane stanowisko prosimy swoje CV kierować na adres rekrutacja@ds-technic.com lub przez formularz aplikacyjny.

Treść zgody do umieszczenia w CV:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez DS-Technic Automatyka Przemysłowa Maciej Suchecki z siedzibą przy ul. Magazynowej 5a, 30-858 Kraków, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników DS-Technic Automatyka Przemysłowa Maciej Suchecki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO). Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych i ofert handlowych
Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego (przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu.

Formularz aplikacyjny

Aplikuj już dziś!

W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy stale poszukujemy wykwalifikowanych pracowników oraz absolwentów szkół technicznych chętnych do nauki. Wyślij nam swoje CV, nawet jeśli nie prowadzimy rekrutacji, zawsze odzywamy się do najlepszych i rokujących kandydatów.
DS-Technic Automatyka Przemysłowa
ul. Magazynowa 5a
30-858 Kraków

tel. 12 370 90 95
mail. biuro@ds-technic.com